Việc xây dựng và phát triển các chương trình dạy nghề đúng nhu cầu của xã hội cũng đóng góp vào việc tạo công ăn việc làm, hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Chính vì vậy, trung tâm NIIT xác định việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo là một trong các ưu tiên trong mối quan hệ với các nước bạn, tích cực tham gia vào các diễn đàn tổ chức giáo dục uy tín.

Dưới đây là một số hình ảnh của lãnh đạo trung tâm đi làm việc tại các nước:

hoat-dong-lanh-dao-2003 (1)

Tham gia sự kiện tại Malaysia

hoat-dong-lanh-dao-2003 (1)

Một sự kiên tổ chức tại HN

hoat-dong-lanh-dao-2003 (4)

 

đăng ký nhận email