Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm NIIT-ICT tổ chức trao học bổng cho sinh viên đang theo học tại trường  trong năm học 2013 – 2014. Nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên cố gắng học tập.

hoạt động 2004

Song song với các hoạt động trung tâm cũng chú trọng vào việc tổ chức các buổi giao lưu giữa các trường của các nước, nhằm tăng cường sự đoàn kết, trao đổi văn hóa, xây dựng mối quan hệ ngày càng phát triển của trường với các đối tác.

hoạt động 2004

hoat-dong 2004

hoạt động 2004

đăng ký nhận email