Từ năm 2016 trở lại đây, Cách mạng công nghiệp 4.0 là từ khóa thường được nhắc đến ở Việt Nam. Nói đến cụm từ này, chúng ta phải kể đến những thuật ngữ chuyên môn như Big data, Blockchain, IoT,…

Có thể hiểu nôm na: “Cách mạng công nghiệp 4.0 cơ bản là cuộc cách mạng dựa trên dữ liệu, là cuộc cách mạng dùng dữ liệu làm nền tảng để điều hướng tất cả các công việc sản xuất và kinh doanh của xã hội”.

photo1522207018944-1522207018945848200967-1541490096993661622949-crop-15414902224771987842235

Trên thực tế, việc áp dụng công nghệ 4.0 vào các doanh nghiệp Việt Nam còn khá xa vời. Có rất nhiều các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây như cách mạng 2.0, 3.0 nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn chưa ứng dụng được.

Ở các nước Nhật Bản và Đức, họ không có khái niệm 4.0. Sự ứng dụng công nghệ mới của họ diễn ra liên tục trong khi ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ mới diễn ra từng bước rất chậm, đôi khi nhảy cóc từng bước.

Chuyện ứng dụng 2.0, 3.0 nhiều doanh nghiệp Việt còn chưa làm được vậy thì tại sao nước mình lại nói nhiều đến 4.0 như vậy? Bởi chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa, Việt Nam đã bỏ lỡ cuộc cách mạng 3.0 rồi nên nếu tiếp tục bỏ lỡ 4.0, điều đó sẽ làm cho nền công nghệ Việt Nam ngày càng bị thụt lùi so với mặt bằng chung của các nước trên thế giới.

 

đăng ký nhận email