Ngày 24 tháng 6 năm 2018, VITD hoàn thành khóa đào tạo KPIs cho  cán bộ công nhân viên của đơn vị. Đây là bước đầu tiên tạo tiền đền để ứng dụng hệ thống KPIs trong toàn doanh nghiệp. Khóa đào tạo nhận được sự quan tâm sát sao của các vị lãnh đạo cao nhất của công ty.

VITD hoàn thành đào tạo KPIs cho CBCNV-1

KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của từng cá nhân, từng bộ phận và toàn công ty.

Với 5 mục đích quan trọng:

  1. Đo lường mục tiêu của từng vị trí
  2. Tạo ra môi trường học hỏi
  3. Tiếp nhận các thông tin quan trọng
  4. Khuyến khích tinh thần trách nhiệm
  5. Nâng cao nhiệt huyết làm việc

Một hệ thống KPI tốt sẽ cải thiện kết quả thống kê bằng cân bằng vai trò lãnh đạo với hiệu suất của bộ phận mình. Từ hệ thống thông tin này để theo dõi công việc và tiến bộ của nhân viên, thảo luận để tìm ra, cung cấp thông tin phản hồi, và cuối cùng là tăng sự hài lòng của công việc là mục tiêu sắp tới cần được đáp ứng. Từ đó có được kết quả khách quan nhất để trả lương và thưởng một cách công bằng nhất đối với người lao động.

VITD hoàn thành đào tạo KPIs cho CBCNV-3

Với phương pháp đào tạo lý thuyết kết hợp thực hành thực tế dưới sự hướng dẫn của diễn giả các học viên trực tiếp xây dựng bảng mô tả công việc của vị trí đang đảm nhiệm, xác định chỉ tiêu đánh giá, thước đo đánh giá hiệu quả công việc và từ đó áp dụng cho bản thân.

VITD hoàn thành đào tạo KPIs cho CBCNV-2

Điều này càng làm cho không khí học tập và ứng dựng KPIs tại VITD thêm sôi nổi và khẩn trương. Kỳ vọng rằng với việc áp dụng KPIs hiệu suất và chất lượng sản phẩm của các đơn vị trực thuộc công ty sẽ tăng trưởng và phát triển tốt nhất và có những đột phá trong 6 tháng cuối năm, tạo tiền đề cho năm tiếp theo.

đăng ký nhận email