Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Việt Nam vừa tổ chức buổi sơ kết năm 2015 tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, lĩnh vực đào tạo và công tác dịch vụ.

khen-thuong-6-thang-2015

Tại buổi sơ kết, lãnh đạo Công ty đã tuyên dương và khen thưởng 09 cá nhân và 01 tập thể. Tổng giá trị tiền thưởng Công ty trao cho các tập thể và cá nhân lên tới hàng trăm triệu đồng.

đăng ký nhận email