Nhận thấy một trong những công tác hết sức quan trọng nhằm kiểm định, đánh giá được chất lượng của vật liệu, phụ gia và kết cấu trong công tác thi công và nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng đó là thực nghiệm công trình, đặc biệt là đối với công trình lớn như công trình thuỷ điện Bản Vẽ, Ban lãnh đạo VCorp đã có những chuyến đi thực tế nhằm thực nghiệm công trình. Việc này không chỉ nhằm mục tiêu kiểm định, đánh giá chất lượng, mà còn là cơ hội cho các CBNV có thể được tiếp cận thực tế, đánh giá, rút kinh nghiệm, là cơ sở để thực hiện những công tác kiểm định và đánh giá thực nghiệm trong công việc sau này.

Một số hình ảnh thực nghiệm công trường Bản Vẽ 2011:

Thực nghiệm công trường tại thuỷ điện Bản Vẽ-4

Thực nghiệm công trường tại thuỷ điện Bản Vẽ-3

Thực nghiệm công trường tại thuỷ điện Bản Vẽ2

Thực nghiệm công trường tại thuỷ điện Bản Vẽ-1

đăng ký nhận email