Ngày 23/5/2007, tại khách sạn DAEWOO HN công ty FOSROC, VIID và IMS đã phối hợp tổ chức “hội thảo phụ gia trợ nghiện trong sản xuất xi măng” với sự tham dự của các nhà máy xi măng và một số doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng từ xi măng.

trợ nghiền xi măng

Tại đây các chuyên gia cũng cũng trình bày về quá trình nghiền xi măng có sử dụng phụ gia trợ nghiền và hiệu quả của phụ gia trợ nghiền trong sản xuất xi măng. Trong buổi hội thảo cũng có  nhiều các báo cáo đánh giá về công nghệ trợ nghiện được thực nghiệm tại một số nhà máy trên thế giới.

Qua buổi hội thảo các doanh nghiệp cũng có thêm những góc nhìn đa chiều, những phân tích vừa tổng quan vừa cụ thể về linh vực phụ gia trong sản xuất xin măng nói riêng và ngành xây dựng nói chung.

Seminar

đăng ký nhận email