Một số dự án tiêu biểu của VITD:

ĐẬP RCC BẢN VẼ – NGHỆ AN

Địa điểm: Yên Na, Tương Dương, Nghệ An.

Chiều cao đập: 137 m.

Khối lượng RCC: 1.500.000 m3.

Phụ gia ninh kết chậm: Conplast R. 03 triệu lít

rrc-ban-ve
rrc-son-la

ĐẬP RCC SƠN LA – SƠN LA

Địa điểm: Ít Ong, Mường La, Sơn La.

Chiều cao đập: 147 m.

Khối lượng RCC: 2.690.000 m3.

Phụ gia ninh kết chậm: Conplast R 4,1 triệu lít

ĐẬP RCC SÔNG TRANH II – QUẢNG NAM

Địa điểm: Trà Đốc-Trà Tân, Bắc Trà Mi, Quảng Nam..

Chiều cao đập: 100 m.

Khối lượng RCC: 1.026.000 m3.

Phụ gia ninh kết chậm: Conplast R. 1,3 triệu lít

rrc-song-tranh-2
rrc-ban-chat

ĐẬP RCC BẢN CHÁT – LAI CHÂU

Địa điểm: Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu.

Chiều cao đập: 80 m.

Khối lượng RCC: 1.605.000 m3.

Phụ gia ninh kết chậm: Conplast R. 2,8 triệu lít

ĐẬP RCC XEKAMAN 1- CHDCNH LÀO

Địa điểm: huyện Sanxay, tỉnh Attapeu, Lào

Chiều cao đập: 117 m.

Khối lượng RCC: 785 nghìn m3.

Phụ gia ninh kết chậm: Conplast R. 1 triệu lít

rrc-xekaman
san-gold-bach-mai

Dự án sân tập golf Bạch Mai – Hạng mục mái

Địa điểm: Bạch Mai, Hanoi

Diện tích mái: 1700 m2

Sản phẩm: Decra Milano

Dự án nhà ở CN – Hạng mục mái

Địa điểm: Jamnagar, Ấn Độ

Diện tích mái: 287.270 m2

Sản phẩm: Tấm lợp không Amiang Duragreen

nha-o-cn-an-do

Các tin khác

đăng ký nhận email