Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, được sự nhất trí của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Thanh Xuân, chiều thứ 7 ngày 14/03/2015, Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ cơ sở (Nhiệm kỳ 2015-2017) thành công tốt đẹp.

 dai-hoi-chi-bo

dai-hoi-chi-bo-1

dai-hoi-chi-bo-2

dai-hoi-chi-bo-3

đăng ký nhận email